برنامه نویسی انواع پی ال سی

تاریخ انتشار : 2014/04/15

زبان برنامه نویسی PLCهای مختلف دارای شباهت ها و تفاوت های گوناگونی است،واین موضوع برای استفاده کنندگان مشکلاتی را بهمراه داشته است.کمسیون جهانی فناوری برق(The International Electrotecnical Commission)که سازمان بین المللی برای ارائه استاندارد های جهانی در صنعت برق است.اخیراً برای ارائه استاندارد های جهانی در زمینه زبانهای برنامه نویسی PLC اقداماتی نموده است،که ازجمله می توان به زبان واحدی برای برنامه نویسی اشاره نمود.سازمان،سازندگان مختلف را تشویق به اسنفاده از این زبان برای محصولات خود میکند.بااین همه هنوزتفاوتهای زیادی بین این زبان(IEC)با زبانهای ارائه شده از طرف سازندگان PLCوجود دارد.

زبان های مختلف برنامه نویسی PLC با استاندارد IEC

IEC1131 برای برنامه نویسی PLC کلا شش زبان برنامه نویسی استاندارد را معرفی نموده است که شامل شش زبان زیر که به انها اشاره میکنم می باشد:

(Instruction List (IL

زبان سطح پایین به صورت متنی می باشد.

(Function Block Diagram(FBD

به صورت گرافیکی است و در آن برنامه نویسی به صورت یک سری بلوکهای پایه که در کنار هم قرار میگیرند می باشد.

(Ladder Diagram(LD

به صورت دیاگرام نردبانی است و طوری طراحی شده است که می توان آنرا به صورت توام با FBD به کار برد،این زبان برنامه نویسی تقریباً درتمام انواع مینی PLCها کاربرد دارد و کار با این زبان برای افرادی که به مدارات برق صنعتی آشنایی دارند ساده ترو قابل درک تر است.

(Sequential Function Control(SFC

در این روش برنامه به مراحلی که ترتیب الگوریتم های کنترلی رانشان می دهدتقسیم می گردد،از این روش بیشتردر برنامه نویسی های ترتیبی(مدارات شامل فلیپ فلاپها)استفاده می شود.

(Continuous Function Chart(CFC

این روش برنامه نویسی بیشتر در برنامهایی که شرایط کنترل در ان به صورت ترکیبی می باشد مورد استفاده قرار میگیرد،مانند پروسه های کنترل دما،کنترل فشار و . . .

(Structured Text(ST

ST یک زبان سطح بالا شبیه Cو پاسکال است و کاربرد ان در الگوریتم های پیچیده و پروژه ای وسیع است.

 

 

شرکت کمیاب تجهیز روز توانایی برنامه نویسی پروژه های پی ال سی و مانیتورینگ انواع صنایع مختلف را دارد و بطور تخصصی روی کنترل سیالات سوختی و حرارت و فشار سیالات و تجهیزات فعالیت دارد.

KTR رزومه بسیاری در اتوماسیون و کنترل کوره های صنعتی مرتبط با صنایع فولاد،صنایع سرامیک و … دارد.