ترانسمیترهای اختلاف فشاری رزمونت سری CD

تاریخ انتشار : 2014/04/15

کمیاب تجهیز ترانسمیترهای اختلاف فشاری رزمونت مدل ROSEMOUNT 3051CD را در کلیه رنج های استاندارد بصورت زیر با خروجی هارت ۴تا ۲۰ میلی آمپر دارای  نمایشگر آماده تحویل دارد.

ترانسمیترهای اختلاف فشار رزمونت، با کد سفارشهای مختلف در کلیه رنج های اصلی زیر آماده تحویل است:

Rosemount 3051CD0

Rosemount 3051CD1

Rosemount 3051CD2

Rosemount 3051CD3

Rosemount 3051CD4

Rosemount 3051CD5

ترنسمیترهای اختلاف فشاری رزمونت یا ترانسمیترهای دیفرانسیلی رزمونت با دقت بسیار بالا و قابلیت اطمینان کارکرد بالا در شرایط سخت صنعتی همواره جزء بهترین سنسورهای فشار موجود بوده و با قابلیتهای بسیار بالایی که دارد تمامی نیازهای کنترل پروسه فشار و اختلاف فشار همچنین در سیستم های فلومتری از نوع اریفیس یا فلومترهای اختلاف فشاری برند پیشتاز میباشد.ترانسمیترهای رزمونت دارای پروتوکل هارت میباشند که جهت پروگرام کردن و کالیبره کردن در سطح فیلد بسیار آسان و کارا میباشند.رزمونت با توجه به فشار کاری مختلف و اختلاف فشار ها در رنج های مختلف به تولید این سنسورهای اختلاف فشاری در رنج های فشار مختلفی به شرح ذیل عمل کرده است :

 

۳۰۵۱CD0:   -۷٫۵ TO+7.5 mbar

۳۰۵۱CD1:-62.2 to +62.2 mbar

۳۰۵۱CD2:  -۶۲۳ to +623 mbar

۳۰۵۱CD3:      -۲٫۵ to +2.5 bar

۳۰۵۱CD4:    -۲۰٫۷ to +20.7bar

۳۰۵۱CD5:-137.9 to+137.9 bar