نوشته هایی با برچسب "اتوماسیون کوره ترانسمیتر فشار سنسور سنسور فشار فلومتر فلومتر گاز کمیاب تجهیز روز"

برنامه نویسی انواع پی ال سی

زبان برنامه نویسی PLCهای مختلف دارای شباهت ها و تفاوت های گوناگونی است،واین موضوع برای استفاده کنندگان مشکلاتی را بهمراه داشته است.کمسیون جهانی فناوری برق(The International Electrotecnical Commission)که سازمان بین المللی برای ارائه استاندارد های جهانی در صنعت برق است.اخیراً برای ارائه استاندارد های جهانی در زمینه زبانهای برنامه نویسی PLC اقداماتی نموده است،که ازجمله […]

ادامه مطلب