نوشته هایی با برچسب "رزمونت 3051"

ترانسمیترهای اختلاف فشاری رزمونت سری CD

کمیاب تجهیز ترانسمیترهای اختلاف فشاری رزمونت مدل ROSEMOUNT 3051CD را در کلیه رنج های استاندارد بصورت زیر با خروجی هارت ۴تا ۲۰ میلی آمپر دارای  نمایشگر آماده تحویل دارد. ترانسمیترهای اختلاف فشار رزمونت، با کد سفارشهای مختلف در کلیه رنج های اصلی زیر آماده تحویل است: Rosemount 3051CD0 Rosemount 3051CD1 Rosemount 3051CD2 Rosemount 3051CD3 Rosemount […]

ادامه مطلب